Kontakt

Základné údaje

Názov fondu: SOS n.f.
Sídlo: Pri prachárni 16, 04011 Košice
IČO: 31256457

Správca fondu

Ján Seszták

E-mailový kontakt

sosnf@sos.sk

Bankový kontakt

Číslo účtu: 1425126009/1111
IBAN: SK2411110000001425126009
Swift code: UNCRSKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
downloadcrossmenu