Rok 2014

Marec

Príspevok na rehabilitačnú liečbu

Rodina Velčekových má syna Mikuláška, ktorému po predčasnom narodení bola diagnostikovaná dmo spastická kvadroparéza. Pre zlepšenie stavu je nevyhnutná náročná odborná rehabiltácia, ktorá si vyžaduje nemalé výdaje. Pre uľahčenie situácie rodiny Velčekových sme sa rozhodli pomôcť finančným príspevkom 300 €.

Júl

Príjem daňový úrad

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom za poukázanie 2 % z dane ná náš neinvestičný fond celkovou sumou 1695 €.

September

Príspevok

Naša kolegyňa má chorého otca. Keďže sú s tým spojené zvýšené finančné náklady, tak sme sa rozhodli pomôcť peňažným príspevkom 300 € z nášho neinvestičného fondu.

Október

Príspevok na špeciálny prípojný vozík za bicykel

7-ročný Peťko Halecký má diagnostikovaný Cerebelárny syndróm s ataxiou. Tento vozík zabezpečí, aby mohol Peťko chodiť so svojimi rodičmi na výlety a zároveň trénovať v rozumnej miere svoju motoriku. Takáto pomôcka nie je preplácaná zdravotnou poisťovňou, preto sme rozhodli prispieť jeho rodine na zakúpenie vozíka sumou 300 €.

December

Príspevok od zamestnancov SOS electronic

V rámci firemnej koncoročnej akcie zamestnanci firmy SOS electronic vyzbierali a prispeli na náš fond sumou 155 €. Túto sumu sme následne poukázali na fond pomoci SOS, n.f.

Príspevok na pohreb

78-ročná dôchodkyňa, pani Gabriela Bielická, sa dlhšie obdobie s vypätím fyzických a psychických síl, ako aj s nemalými finančnými výdavkami, starala o svoju invalidnú, ťažko chorú dcéru. Napriek jej úsiliu jej žiaľ v decembri dcéra zomrela. Pohreb znamenal pre ňu okrem straty svojej milovanej dcéry súčasne aj ďalšie nemalé výdavky v jej neľahkom dôchodcovskom živote. V tejto nemilej situácii sa správna rada rozhodla prideliť pani Bielickej jednorázovú pomoc vo výške 500 €.

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu