Rok 2022

Február

Príspevok na pomoc pri financovaní denného stacionára

400,- € pre pani Máriu Petrášovú, ktorá sa stará o svoju postihnutú dcéru Miladu, na pomoc pri financovaní denného stacionára a kvôli čomu nemôže pracovať na plný pracovný úväzok v zložitom covidovom období.

Príspevok na podporné lieky a kyslíkový prístroj

600,- € pre pani Andreu Lešundákovu, ktorá je dlhodobo chorá, jej liečenie je náročné aj z pohľadu finacovanie podporných liekov ako aj potrebného kyslíkového prístroja.

Pomoc pri ošetrovaní ťažko chorého dieťaťa

100,- € pre pani Hajnalkovú Ďurinovú, ktorá sa stará o svoju Downovým syndrómom postihnutú dcéru Veroniku a potrebuje financovať pravidelnú rehabilitáciu.

Marec

Podpora v komplikovanej zdravotnej situácii

600,- € pre pani Evu Benickú, ktorá sa dostala do komplikovanej finančne náročnej zdravotnej situácie.

Apríl

Pomoc pri presťahovaní z Ukrajiny

600,- € pre pána Sergeja Rezničenka, utečenca z Ukrajiny, ktorý sa rozhodol s rodinou v zložitej situácii presťahovať na Slovensko.

August

Starostlivosť o závažne chorého syna

300,- € pre p. Janu Brisudovú, ktorá sa stará o svojho závažne chorého syna Jakuba.

Príspevok pre deti nastupujúce do 1 – 8. ročníka ZŠ

900,- € pre pre deti nastupujúce do 1 – 8. ročníka ZŠ, ktorých rodičia pracujú v spoločnosti SOS electronic.

Október

Príspevok na pomoc pri riešení pohrebu manželky

700,- € pre p. Slavomíra Lešundáka ako finanču pomoc pri riešení pohrebu manželky.

Príspevok na rehabilitačné cvičenia

300,- € pre pána Martina Jakuba, ktorého malý synček trpí Downovým syndrómom, na uľahčenie finančne náročnej starostlivosti.

Príspevok na opravu domu po nečakanom požiary

300,- € pre pána Hovanca z Budimíra, ktorému nečakane zhorel rodinný dom, v ktorom býval s manželkou.

December

Príspevok na financovanie liekov

300,- € pre pani Máriu Labancovú, ako pomoc pre jej syna Andrejka, trpiaceho DMO spastickou kvadruperózou.

Príspevok na financovanie liekov

300,- € pre rodinu Klimovú, ako pomoc pre ich syna trpiaceho DMO spastickou kvadruparézou s akrálnym hypertonusom.

Príspevok pre financovanie špeciálnych vyšetrení

300,- € pre pani Viktóriu Klemovú, ktorej malá dcérka sa narodila predčasne a potrebuje pri riešení svojho stavu financovať viaceré špeciálne vyšetrenia.

Príspevok na pomoc s opaterou v hmotnej núdzi

300,- € pre pani Darinu Borovskú, ktorá opatruje svojich rodičov, ktorí sú v zlom fyzickom stave a kvôli tomu musela vystúpiť z práce, čim prišla o svoj príjem.

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu