Rok 2023

Február

Príspevok na pomoc pri financovaní denného stacionára

400,- € pre pani Marianu Petrasovú, ktorá sa stará o svoju postihnutú dcéru

Príspevok na bežecké preteky

200,- € na finančne náročné bežecké preteky pre pani Janu Krajnú

Jún

Príspevok na pomoc v ťažkej životnej situácii

300,- € pre pani Somogyi Boglárka, ktorá stratila pri dopravnej nehode svojho dlhoročného partnera a ostala sama na výchovu 3 detí. Popri ďalších nečakaných výdavkoch čaká na vyšetrovanie polície a následné dedičské konanie. Žije s deťmi z posledných rezerv.

Príspevok na športové potreby

1590,- € na poukážky na športové potreby pre nadané deti

Príspevok na stravu pre zvieratá 

250,- € na stravu pre zvieratá v ZOO Košice, ktorá má napätý rozpočet

Príspevok pre nadané deti z SOS electronic

210,- € na poukážky na športové potreby pre nadané deti z firmy SOS electronic 

Príspevok na podporu detí s autizmom

400,- € pre pani Annu Hudákovú, ktorá sa sama stará o svoje 2 deti postihnuté detským autizmom

Príspevok na financovanie špeciálnej zdravotnej starostlivosti

300,- € pre pani Annu Čírovú, ktorá sa sama stará o syna Miška, ktorý má diagnostifikovaný chronický obštrukčný hydrocefalus a je sledovaný priebežne viacerými lekármi

Príspevok na rehabilitáciu a kúpele

300,- € pre pani Janu Brisudovú, ktorá sa sama stará o svojho postihnutého synčeka Jakubka, ktorý musí pri svojom liečení navštevovať finančné náročné rehabilitačné centrum a kúpele

Príspevok na podporu bývalých zamestnancov na dôchodku

po 400,- € pre Ingeborg Schallerovú, Vladimíra Hrabovského, Gbrielu Bielickú a Jozefa Ivana – dôchodcov, ktorí pracovali vo firme SOS electronic

Október

Príspevok na knihy pre žiakov spojenej školy

150,- € pre Súkromnú spojenú školu European v Prešove na pomoc pri financovaní sady 20 kusov kníh v knižnici

Príspevok na podporu liečby onkologickej pacientky

600,- € pre pani Saneckú, ktorá ako matka dvoch detí po operácii pokračuje v liečbe onkologického ochorenia, a samotné liečenie (+ výživové doplnky) aj s ním spojené cestovanie je finančne a časovo veľmi náročné

Príspevok na podporu liečby logopedického problému

300,- € pre pani Angeliku Jankurovú, ktoré pomôžu pri liečení finančne náročného logopedického problému jej syna Tomáša 

Príspevok na podporu pri liečbe onkologickej pacientky

600,- € pre pani Luciu Vaceľovú, ktorá po operácii mozgu pokračuje v liečbe onkologického ochorenia, a samotné liečenie (+ výživové doplnky) aj s ním spojené cestovanie je finančne a časovo veľmi náročné

Príspevok na starostlivosť po mozgovej mŕtvici

300,- € pre pána Josefa Totuška, ktorý po mozgovej mŕtvici trpí čiastočnou demenciou a obmedzenou pohyblivosťou. Táto starostlivosť je časovo aj finančne náročná. 

Príspevok na pomoc pri riešení pohrebu matky 

600,- € na pomoc pri financovaní pohrebu matky, o ktorú sa dlhodobo starala pani Helena Harajdová, ktorá je čiastočným invalidom 

Príspevok na pomoc pre dieťa s autizmom

300,- € pre Mateja Jakuba, trpiaceho autizmom ako pomoc pri finančne náročnom nosení do špecializovanej školy a potrebných terapiách 

Príspevok na pomoc v ťažkej zdravotnej situácii

600,- € pre pani Adrianu Benedikovú, ktorej rodinný príjem sa výrazne znížil z dôvodu dlhodobého náročného ochorenia manžela aj jej dlhodobého výpadku z pracovného procesu kvôli vlastnej PN.

Príspevok na kúpu notebooku

400,- € pre neziskovú organizáciu Miesto pod slnkom na pomoc s materiálnym zabezpečením, konkrétne kúpou nového notebooku

Príspevok na pomoc deťom z detského domova

300,- € pre občianske združenie Úsmev ako dar na pomoc pre deti z detského domova v Košiciach 

Príspevok na pomoc pri liečbe závažného ochorenia

600,- € pre pani Patríciu Kraus, ktorá sa dlhodobo lieči z agresívnej choroby, a samotné liečenie aj s ním späté cestovanie je časovo aj finančne veľmi náročné

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu