Rok 2008

Marec

Finančná podpora rodiny pána Semana

Pri požiari zhorel rodinný dom rodiny Semanových, pričom zomreli otec s 13-ročným synom.
Finančná čiastka 20 000 Sk bola poukázaná jeho manželke s dvoma maloletými deťmi.

Jún

Príjem daňový úrad

Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie 2 % z dane ná náš neinvestičný fond celkovou sumou 28 606 Sk.

Júl

Finančná podpora pre Hanku Koblenovú

Finančný príspevok 12 500 Sk bol poukázaný na kúpu detského invalidného vozíka pre rodinu Koblenových,
ktorých dcérka Hanka Koblenová trpí diagnózou rázštepu chrbtice.

Október

Sociálna výpomoc pre pani Schallerovú

Výpomoc 20 000 Sk bola použitá na rekonvalescenciu po náročnej operácii kĺbu.

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu