2 % z dane

Údaje potrebné pre poukázanie 2 % z dane z príjmov:
Obchodné meno alebo názov: SOS, n.f.
Sídlo: Pri prachárni 16, 04011 Košice
Právna forma: neinvestičný fond
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31256457

Prostriedky z fondu
používame na:

  • ochranu a podporu zdravia a vzdelávania
  • podporovanie zdravotníckych zariadení
  • poskytovanie individuálnej pomoci telesne postihnutým osobám pri ich adaptácii do života, pri vytváraní všeobecných podmienok zvyšujúcich kvalitu ich života, pri získavaní
  • kompenzačných a iných zdravotníckych pomôcok
  • podporovanie športových aktivít
Zobraziť prehľad činností
© 2024 SOS n. f.
downloadlinkcrossmenu