Chcem prispieť

Ak ste sa rozhodli prispieť finančne do nášho fondu, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi.

Prostriedky z fondu
používame na:

  • ochranu a podporu zdravia a vzdelávania
  • podporovanie zdravotníckych zariadení
  • poskytovanie individuálnej pomoci telesne postihnutým osobám pri ich adaptácii do života, pri vytváraní všeobecných podmienok zvyšujúcich kvalitu ich života, pri získavaní
  • kompenzačných a iných zdravotníckych pomôcok
  • podporovanie športových aktivít
Zobraziť prehľad činností
Číslo účtu: 1425126009/1111
IBAN: SK2411110000001425126009
Swift code: UNCRSKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

Rýchla platba QR kódom

Naskenujte QR kód vo svojej bankovej aplikácii a prispejte jednorazovo určenou sumou. 

10 €

50 €

100 €

Máte záujem prispieť svojimi 2 % z dane?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu