Rok 2020

Január

Dlhodobé zdravotné problémy

300,- € pre pani Andreu Lešundákovú, ktorá sa ocitli v dlhodobých zdravotných problémoch s obmedzeným príjmom.

Podpora tréningu talentovaného hokejistu

300,- € pre pána Ľubomíra Verešpeja pre jeho talentovaného syna ako podporu pre hokejovú výbavu a financovanie logistiky dochádzky na tréningy medzi Prešovom a Košicami

Marec

Financovanie podporných liekov

300,- € pre pani Ľudmilu Vaškovú, ktorá trpí dlhodobo závažným ochorením. Financovanie podporných liekov stojí rodinu nemalé finančné prostriedky.

Podpora liečby sklerózy multiplex

200,- € pre pani Dagmar Risianovú, ktorá trpí dlhodobo chorobou skleroza multiplex. Finančné prostriedky žiadala na absolvovanie 20 expozícií v hyperbarickej komore, ktoré si musí okrem iných financovať sama.

Rehabilitácia pri Downovom syndróme

200,- € pre pani Matejka Jakuba, ktorý trpí Downovým syndrómom a momentálne navštevuje špeciálnu školu. Prostriedky budú použité na zabezpečenie pohybových rehabilitácií a kurzov pre rozvoj jemnej motoriky, ktoré musia jeho rodićia finacovať sami.

Podpora v starostlivosti o dcéru

100,- € pre pani janu Mrížovú, ktorá sa dlhodobo nachádza v zložitej ľudskej, zdravotnej ako aj finančnej situácii. Stará a trvale o svoju 27-ročnú na starostlivosť odkázanú dcéru.

Jún

Príspevok na ozdravný pobyt

200,- € pre Tomáška Klímu na financovanie ozdravného pobytu v ADELI CENTRE v Piešťanoch. Keďže liečba a rehabilitácia sú finančne veľmi náročne si jeho mamka nemôže dovoliť finanocovať celý pobyt len z vlastných zdrojov.

Pomoc po živelnej udalosti

300,- € pre pani Annu Kuchtovú na pomoc po živelnej udalosti. 18.6.2020 boli v Snine prívalové dažde a dom ako aj celú záhradu tejto 86-ročnej pani zaplavila kompletne voda. Po jej ústupe ostala vrstva 10cm bahna. Všetko zariadenie domu skončilo následne na smetisku.

December

Pomoc pozostalým

500,- € pre rodinu Františka Vaška s dcérou Soničkou, ktorým po dlhej a ťažkej chorobe zomrela manželka a mama. Čiastka má pomôcť v zložitej situácii s nákladmi na pohreb a riešením v novej životnej situácii.

Pomoc neúplnej rodine

200,- € pre p. Gabriela Dakoša, ktorý sa stará sám o svojich 2 maloletých synov vo veku 4 a 9 rokov. Rodina má iba jeden príjem, z ktorého splácajú aj hypotéku.

Pomoc vo finančnej tiesni

300,- € pre p. Petru Adamišinovú, ktorá po ukončení materskej dovolenky sa nezaradila ešte do pracovného pomeru a stále si hľadá v zložitej situácii prácu. Je vo finanaćnej tiesni, jej príjem jej nepostačuje na pokrytie všetkých finančných výdajov, ktoré sú spojené hlavne s deťmi.

Pomoc s preplatením zákroku

500,- € pre pani Katarínu Orosovú,ktorá má zdravotné problémy. V roku 2020 absolvovala finančne nákladný zákrok, ktorého hodnota je cca 4500 € na jeden pokus a poisťovňa prepláca len 1100 €, požiadala fond o pomoc.

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu