SOS pomáha
už takmer 20 rokov

Vďaka fondu SOS, n. f. pomáhame
ľuďom v núdzi od roku 2005
V auguste 2005 utrpela naša kolegyňa ťažký úraz. Liečenie jej trvalo dlhší čas, a keďže nebola schopná pracovať, ostala doma so zníženým príjmom. Vtedy sme sa rozhodli, že chceme pomáhať ľuďom v náročných životných situáciách.

Prostriedky z fondu
používame na:

  • ochranu a podporu zdravia a vzdelávania
  • podporovanie zdravotníckych zariadení
  • poskytovanie individuálnej pomoci telesne postihnutým osobám pri ich adaptácii do života, pri vytváraní všeobecných podmienok zvyšujúcich kvalitu ich života, pri získavaní
  • kompenzačných a iných zdravotníckych pomôcok
  • podporovanie športových aktivít
Číslo účtu: 1425126009/1111
IBAN: SK2411110000001425126009
Swift code: UNCRSKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Chcem prispieť

Prehľad činností

© 2024 SOS n. f.
crossmenu