Rok 2021

Február

Pomoc pri ošetrovaní ťažko chorého dieťaťa

100,- € pre pani Hajnalkovú Ďurinovú, ktorá sa stará o svoju, Downovým syndrómom postihnutú, dcéru Veroniku a potrebuje financovať pravidelnú rehabilitáciu.

Pomoc v zložitej životnej situácii

300,- € pre p. Katarínu Priščákovú, ktorá sa dostala do zložitej životnej situácie. Stará sa sama o svoje 3 deti, pričom najmladší má len 1,5 roka. To všetko rieši len z jedného príjmu, ktorý jej plynie z materskej dovolenky.

Apríl

Príspevok na financovanie dochádzania a pobytu v NUSCH

100,- € pre rodinu Michala Tamajka, ktorého dcére diagnostikovali akútnu leukémiu a náhle sa dostala do NUSCH Bratislava na dlhodobé liečenie. Rodičia musia pravidelne k nej dochádzať, resp. prespávať. Manželka pána Tamajku bola nútená v tejto situácii odísť z práce a financovanie svojej životnej situácie musia riešiť aj úverom.

Príspevok na pohreb

400,- € pre pani Eriku Greculovú, ako finančnú pomoc pri riešení pohrebu otca.

September

Podpora pri rehabilitácii

300,- € pre Vivien Kummerovú, ktorá musí akútne podstúpiť finančne náročnú rehabilitáciu a liečbu v Adela centre.

Príspevok pre financovanie podpornej liečby

200,- € pre p. Margitu Verbovskú, ktorá je dlhodobo onkologicky chorá, aktuálne absolvuje 14 náročných chemoterapií každý týždeň s následkami po každej. Situácia si vyžaduje podpornú liečbu, ktorá nie je celkom hradená.

Príspevok na zotavenie po Covid-19

500,- € p. Jána Kuchtu na financovanie rehabilitácií potrebných na zotavenie po covid-19, na ktorý ochorel koncom marca tohto roku 2021. Nakoľko priebeh ochorenia bol veľmi ťažký, poškodenie pľúc si vyžiadalo hospitalizáciu po dobu 6 týždňov v umelom spánku na pľúcnej ventilácii. Počas tohto obdobia stratil väčšinu svalovej hmoty, avšak vďaka neúnavnej starostlivosti zdravotníckeho personálu v nemocnici VUSCH v Košiciach a následne na oddelení ARO v Humennom sa vrátil začiatkom leta späť domov.

Príspevok na hygienické potreby

200,- € pre Lukáška Ďurinu na pomoc pre rôzne hygienické potreby. Lukáško má viaceré diagnózy naraz. DMO atakticko-hypotonická forma, detský autizmus, syndróm hyperkinetiky, syndrom hypermobility, organicitu mozgu pri CNS, ADHD poruchu pozornosti, je inkontinentný, zaostáva pre mentálne postihnutie a zaostáva v jemnej motorike. Má problémy od narodenia.

Príspevok na rehabilitačné cvičenia

300,- € pre pána Martina Jakuba, ktorého malý synček trpí Downovým syndrómom, na uľahčenie finančne náročnej starostlivosti a rehabilitácie.

November

Príspevok na pohreb

500,- € pre pána Vukiča Bojana, ktorý nečakane prišiel o svoju manželku a pri tom sa ako manžel a súčasne cudzinec dostal do veľmi komplikovanej životnej situácie.

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu