Rok 2012

Január

Príspevok od zamestnancov SOS electronic

V rámci firemnej novoročnej akcie zamestnanci firmy SOS electronic vyzbierali sumu 183 €. Túto sumu sme následne poukázali na fond pomoci SOS, n.f.

Marec

Krásna Hôrka

Prispeli sme menšou čiastkou 100 € na verejnú zbierku, ktorú vyhlásilo Slovenské národné múzeum, na obnovu požiarom poškodenej kultúrnej pamiatky, hradu Krásna Hôrka.

Júl

Príjem daňový úrad

Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie 2 % z dane ná náš neinvestičný fond. Bolo to spolu 1405 €.

August

Pooperačná rehabilitačná liečba

Syn pani Harajdovej je po operácii hrudníka – Pectus Carinatus. Pooperačná rehabilitačná liečba si vyžaduje nemalé výdaje. Pre uľahčenie jej situácie sme sa rozhodli pomôcť finančným príspevkom 300 €.

September

Pomoc pri výdavkoch na pohreb

Rodina pani Hudíkovej je v ťažkej finančnej situácii s chorou dcérou. Teraz má ťažko chorého brata, ktorý medzičasom zomrel na nevyliečiteľnú chorobu. Poskytli sme jej finančnú pomoc 300 €, ktorá má zmierniť výdaje potrebné na pohreb zosnulého brata

November

Príspevok umeleckej škole

Umelecká škola na Bernolákovej 26, Košice, v ktorej sa venujú talentovaným deťom nemá dostatok finančných zdrojov na jej prevádzku. Rozhodli sme sa im pomôcť a prispeli sme malou finančnou čiastkou 200 € na ich podporu.

December

Pomoc pri ošetrovaní

Pán Ján Lukáč je ťažko zdravotne postihnutý dôchodca, ktorý je odkázaný na neustálu zdravotnú opateru. Okrem vlastnej starostlivosti si opatera vyžaduje priebežne nemalé finančné prostriedky. Z invalidného dôchodku ktorý poberá ju nedokáže celú financovať. Rozhodli sme sa preto v tejto situácii pomôcť mu čiastkou 300 €.

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu