Rok 2016

Január

Príspevok na lieky

Pani Alena Štecová z Ťahanoviec, ktorá stratila jedno dieťa na nevyliečiteľnú chorobu a jej druhé s ňou aktuálne silne bojuje, má pri tomto liečení mnohé mimoriadne výdaje späté s liekmi, návštevami lekárov. V tejto mimoriadne náročnej životnej situácii sme sa rozhodli podporiť ju sumou 200 €.

Štartovací balíček pre syna

Rodina Krajčová z Fiľakova sa ocitla v zložitej životnej situácii, pri ktorej náhle obaja rodičia prišli o prácu a popri paušálnych výdavkoch rýchlo potrebovali pomoc vo forme štartovacieho balíčka pre syna, vysokoškoláka. S cieľom ľahšie zvládnuť túto situáciu sme a rozhodli im venovať 200 €.

Február

Podporné produkty pri liečbe

Naša dlhoročná kolegyňa Ľudmila Vašková, ktorá je štvrtý rok doma na materskej dovolenke s maloletou dcérou, s minimálnym príjmom, po operácii musela v rámci prevencie podstúpiť náročné dlhodobé liečebné terapie. Tie boli síce hradené poisťovňou, ale potrebné finančne veľmi náročné podporné produkty si musela hradiť sama. V tejto zložitej situácii sme sa rozhodli pomôcť jej sumou 600 €, ktorá kryje jej mimoriadne výdavky na ca 3 mesiace.

Obnova nábytku

Dlhodobo chorý pán Grecul z Košíc sa v zložitej životnej situácii dostal do Domova dôchodcov. Zo svojho minimálneho dôchodku si nevedel uhradiť obnovu postele s matracom a časti nábytku, ktoré mal na izbe vo veľmi zlom stave. Rozhodli sme sa mu preto pomôcť čiastkou 300 €.

Apríl

Pomoc s rehabilitačným pobytom

Pán Vladimír Porubský mal ťažký úraz hlavy, pričom som mal krvácanie do mozgu a následne jeho opuch, zlomeninu spodiny lebečnej a ďalšie zranenia hlavy. Absolvoval dve komplikované operácie hlavy, po ktorých som bol následne mesiac v umelom spánku. Operovali ma v novembri 2010 v Žiline. Obrátil a na nás s prosbou o finančný príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI MEDICAL CENTER v Piešťanoch. V tejto situácii sa sa rozhodli mu venovať 200 €, na pomoc pri financovaní pobytu.

Pomoc s pohrebom

Pani Petre Adamišinovej, mladej mamičke, aktuálne na materskej dovolenke s 2-ročným dieťaťom a súčasne v pokročilom stave tehotenstva, náhle zomrel partner. Z titulu dedičského konania jej bol zablokovaný na nejasnú dobu síce spoločný, ale právne partnerov účet. Popri tom mala nemalé výdavky spojené so samotným pohrebom. Ostala prakticky zo dňa na deň bez príjmu a peňazí. V tejto komplikovanej situácii sme sa rozhodli pomôcť jej a jej dieťaťu s príspevkom 600 €.

November

Výstroj pre mladého hokejistu

Pomoc 150 € pre Ľubomíra Verešpeja, ktorého malý syn je talentovaný hokejista, dosahuje už v mladom veku vynikajúce výsledky aj na medzinárodnej úrovni. Dennodenné vozenie na tréningy, ako aj financovanie výstroja je pre rodičov finančne veľmi náročné.

Príspevok na liečenie

200 € pani Denise Majláthovej, mladej mamičke, ktorá bola so svojim dieťaťom na dlhšom liečení a cestu ako aj pobyt so stravou si musela kompletne uhradiť sama.

Príspevok na liečenie

200 € pani Patryciji Fejedelem, mladej mamičke, ktorá bola so svojim dieťaťom na dlhšom liečení a cestu ako aj pobyt so stravou si musela kompletne uhradiť sama.

December

Príspevok na zimný tábor

200 € príspevok na zimný tábor pre deti v Detskom domove na Štrbskej ulici v Košiciach.

Príspevok na starostlivosť

200 € príspevok pre rodinu pána Jozefa Paľúcha, ktorého manželka má pokročilé štádium cukrovky, ktorá jej výrazne poškodila zrak a spoločne sa aj s týmito obmedzeniami starajú o svojho syna.

Príspevok na starostlivosť

Opätovný príspevok 100 € pre pani Janu Mrížovú, ktorá sa dlhodobo nachádza v zložitej ľudskej, zdravotnej ako aj finančnej situácii. Stará sa trvale o svoju 25-ročnú na starostlivosť odkázanú dcéru.

Príspevok na starostlivosť

400 € príspevok pre pani Magdalénu Nagyovú, ktorá sa ocitla v ľudsky a finančne veľmi zložitej situácii. Dlhodobo sa starala o svojho chorého manžela, financovala dlhé mesiace podporné lieky. Manžel ale žiaľ na chorobu skonal. Samotný pohreb znamenal pre ňu ďalší finančný výdaj.

Príspevok na médiá

200 € príspevok pre rodinu Sutcliff, ktorá sa dostala nezavinene do zložitej zdravotnej a finančnej situácie. Nemajú aktuálne žiadny priamy finančný príjem, k tomu sa pán Sutcliff dostal do nemocnice, nemajú toho času zaplatené účty za médiá.

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu