Rok 2017

Január

Príspevok na operáciu

400 € pre pani Ingeborg Schallerovú, ktorá podstúpila operačne aj finančne náročnú operáciu výmeny bedrového klbu.

Jún

Chemoterapia

Pani Kočišovej tohto roku diagnostikovali dedičnú trombofíliu 2. stupňa, momentálne absolvuje chemoterapiu. Podporili sme jej liečbu finančným príspevkom 100 €.

Príspevok na letný tábor

Prispeli sme na letný tábor finančným príspevkom 300 € pre deti z Detského domova v Košickej Novej Vsi.

September

Rehabilitácia

Chlapčekovi Markovi diagnostikovali hemiparézu, k svojej liečbe potrebuje neustále rehabilitácie, ktoré musí absolvovať pod vedením odborníkov. Pomohli sme sumou 150 €.

Október

Operácia - výmena driekovej platničky

Manžel našej kolegyne, podstúpil ťažkú operáciu výmeny driekovej platničky, vzhľadom na závažnosť ochorenia bol nútený nechať sa operovať na súkromnej klinike, kde si musel všetky náklady hradiť sám. Preto sme sa rozhodli pomôcť jemu a jeho rodine finančným príspevkom v hodnote 1000 €.

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu