Rok 2013

Apríl

Pomoc na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti

Rozhodli sme sa pomôcť pani Gičovej-Varcholovej čiastkou 300 € ako pomoc v jej ťažkej životnej situácii. Je chorá a po smrti manžela má existenčné problémy. Poskytnuté prostriedky použije na zabezpečenie svojej zdravotnej starostlivosti.

Júl

Príjem daňový úrad

Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie 2 % z dane ná náš neinvestičný fond celkovou sumou 1308 €.

November

Príspevok na kúpeľnú liečbu

Pani Zahumenská má 35 rokov vychováva 15 ročnú dcéru. V marci 2013 absolvovala už tretiu operáciu chrbtice, súčasný zdravotný stav jej neumožňuje sa zaradiť do pracovného procesu. Príspevkom 500 € sme jej prispeli na kúpeľnú liečbu a zotavenie, pretože sa momentálne nachádza v zložitej finančnej situácii.

Pooperačná rehabilitačná liečba

Syn pani Harajdovej je po operácii hrudníka – Pectus Carinatus. Pooperačná rehabilitačná liečba si vyžaduje nemalé výdaje. Pre uľahčenie jej situácie sme sa rozhodli pomôcť finančným príspevkom 300 €. Pani Harajdová sa stará sama o 3 deti.

Pomoc pri výdavkoch na pohreb

Rodina pána Molnára prišla o mamu, zomrela na nevyliečiteľnú chorobu. Poskytli sme jej finančnú pomoc 500 €, ktorá má zmierniť výdaje potrebné na pohreb zosnulej mamy, pretože sa rodina nachádza v zložitej finančnej situácii.

Príspevok umeleckej škole

Umelecká škola na Bernolákovej 26, Košice, v ktorej sa venujú talentovaným deťom nemá dostatok finančných zdrojov na jej prevádzku. Rozhodli sme sa im pomôcť a prispeli sme malou finančnou čiastkou 200 € na ich podporu.

Chcete sa pridať k podporovateľom fondu pomoci?

Chcem prispieť
© 2024 SOS n. f.
crossmenu