Jazyk: SK | EN

SOS n.f. pomáha

V auguste 2005 utrpela naša kolegyňa ťažký úraz, ktorý ju na dlhší čas vyradil z práce a tak ostala bez prostriedkov, respektíve bolo ich málo. Preto sme jej chceli pomôcť a jednou z možností bolo založenie neinvestičného fondu.

Preto sme koncom roka 2005 zriadili fond s názvom SOS, n.f. Prostriedky z tohto fondu sa môžu použiť na:

Aby sme mohli prostredníctvom fondu pomôcť ľuďom v núdzi, potrebujeme, aby sa doň prispievalo. Preto Vás touto cestou oboznamujeme s jeho existenciou a zároveň prosíme o zváženie svojich možností prispieť do tohto fondu.

Číslo účtu: 1425126009/1111
IBAN: SK2411110000001425126009
Swift code: UNCRSKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Kontaktujte nás e-mailom