Jazyk: SK | EN

Pre darcov a podporovateľov

Ak ste sa rozhodli prispieť finančne do nášho fondu, tu je číslo nášho účtu:
Číslo účtu: 1425126009/1111
IBAN: SK2411110000001425126009
Swift code: UNCRSKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Ďakujeme.
Ubezpečujeme Vás, použijeme ich na správnu vec.

Správna rada

Údaje potrebné pre poukázanie 2% z dane z príjmov

Obchodné meno alebo názovSOS, n.f.
SídloPri prachárni 16, 04011 Košice
Právna formaneinvestičný fond
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)31256457