Jazyk: SK | EN

Rok 2017 - prehľad činnosti neinvestičného fondu

Operácia - výmena driekovej platničky (1000 EUR)

Október 2017
Manžel našej kolegyne, podstúpil ťažkú operáciu výmeny driekovej platničky, vzhľadom na závažnosť ochorenia bol nútený nechať sa operovať na súkromnej klinike, kde si musel všetky náklady hradiť sám. Preto sme sa rozhodli pomôcť jemu a jeho rodine finančným príspevkom v hodnote 1000€.

Rehabilitácia (150 EUR)

September 2017
Chlapčekovi Markovi diagnostikovali hemiparézu, k svojej liečbe potrebuje neustále rehabilitácie, ktoré musí absolvovať pod vedením odborníkov. Pomohli sme sumou 150€.

Chemoterapia (100 EUR)

Jún 2017
Pani Kočišovej tohto roku diagnostikovali dedičnú trombofíliu 2.stupa, momentálne absolvuje chemoterapiu. Podporili sme jej liečbu finančným príspevkom 100€.

Príspevok na letný tábor (300 EUR)

Jún 2017
Prispeli sme na letný tábor finančným príspevkom 300€ pre deti z Detského domova v Košickej Novej Vsi.

Príspevok na operáciu (400 EUR)

Január 2017
Pre pani Ingeborg Schallerovú, ktorá podstúpila operačne aj finančne náročnú operáciu výmeny bedrového klbu.