Jazyk: SK | EN

Rok 2015 - prehľad činnosti neinvestičného fondu

Operácia oka (300 EUR)

November 2015
Náš kolega Lukáš Rusnák, ktorý dlhé roky pracuje v sklade, okrem iného pripravuje celý deň drobné súčiastky, podstúpil finančne náročnú operáciu oka. Túto operáciu si musel uhradiť sám. Rozhodli sme sa ho podporiť sumou 300€.

Pomoc pri rehabilitácii (300 EUR)

November 2015
Pani Helena Harajdová z Košíc, ktorá sama vychováva 3 deti, sa dlhodobo sa lieči z ťažkého zranenia s rizikom náročnej operácie chrbtice. Jej stav sa z dlhodobého pohľadu nezlepšuje. Vzhľadom na to, že jej lekári navrhli ako alternatívu finančne a časovo náročnú rehabilitáciu, rozhodli sme sa ju v tejto situácii podporiť čiastkou 300€.

Športové aktivity pre mládež (100 EUR)

Október 2015
O pomoc nás požiadal športový klub v Seni, ktorý vychováva v zložitých pomeroch mládež pre športové aktivity. Pre obmedzené zdroje nás jeden z jeho členov, pán Jozef Vaško požiadal o finančnú výpomoc. Rozhodli sme o pridelení symbolickej odmeny 100€.

Príspevok na operáciu (300 EUR)

Február 2015
Našej kolegyni Katke Gregorovej, ktorá absolvovala náročnú operáciu kolena, sme prispeli na veľmi vysoký poplatok súvisiaci s operáciou, ktorý nehradí poisťovňa.

Príspevok mladému športovcovi (100 EUR)

Január 2015
O pomoc nás požiadal mladý športovec Michal Matúš. Pomohli sme mu s malou troškou pri jeho plnení plánov a zdolávaní x-kilometrov a to s príspevkom 100 EUR.

Príspevok na pooperačné výdavky (100 EUR)

Január 2015
Rodina pani Hudíkovej je v ťažkej finančnej situácii s chorou dcérou, ktorú teraz čaká operácia srdca. Poskytli sme jej finančnú pomoc, ktorá má zmierniť výdaje potrebné na jej vyliečenie.