Jazyk: SK | EN

Rok 2014 - prehľad činnosti neinvestičného fondu

Príspevok od zamestnancov SOS electronic (155 EUR)

December 2014
V rámci firemnej koncoročnej akcie zamestnanci firmy SOS electronic vyzbierali a prispeli na náš fond sumou 155 EUR. Túto sumu sme následne poukázali na fond pomoci SOS, n.f.

Príspevok na pohreb (500 EUR)

December 2014
78-ročná dôchodkyňa, pani Gabriela Bielická, sa dlhšie obdobie s vypätím fyzických a psychických síl, ako aj s nemalými finančnými výdavkami, starala o svoju invalidnú, ťažko chorú dcéru. Napriek jej úsiliu jej žiaľ v decembri dcéra zomrela. Pohreb znamenal pre ňu okrem straty svojej milovanej dcéry súčasne aj ďalšie nemalé výdavky v jej neľahkom dôchodcovskom živote. V tejto nemilej situácii sa správna rada rozhodla prideliť pani Bielickej jednorázovú pomoc vo výške 500€.

Príspevok na špeciálny prípojný vozík za bicykel (300 EUR)

Október 2014
7-ročný Peťko Halecký má diagnostikovaný Cerebelárny syndróm s ataxiou. Tento vozík zabezpečí, aby mohol Peťko chodiť so svojimi rodičmi na výlety a zároveň trénovať v rozumnej miere svoju motoriku. Takáto pomôcka nie je preplácaná zdravotnou poisťovňou, preto sme rozhodli prispieť jeho rodine na zakúpenie vozíka sumou 300 EUR.

Príspevok (300 EUR)

September 2014
Naša kolegyňa má chorého otca. Keďže sú s tým spojené zvýšené finančné náklady, tak sme sa rozhodli pomôcť peňažným príspevkom z nášho neinvestičného fondu.

Príjem daňový úrad (1695 EUR)

Júl 2014
Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom za poukázanie 2 % z dane ná náš neinvestičný fond.

Príspevok na rehabilitačnú liečbu (300 EUR)

Marec 2014
Rodina Velčekových má syna Mikuláška, ktorému po predčasnom narodení bola diagnostikovaná dmo spastická kvadroparéza. Pre zlepšenie stavu je nevyhnutná náročná odborná rehabiltácia, ktorá si vyžaduje nemalé výdaje. Pre uľahčenie situácie rodiny Velčekových sme sa rozhodli pomôcť finančným príspevkom 300 EUR.