Jazyk: SK | EN

Rok 2013 - prehľad činnosti neinvestičného fondu

Príspevok na kúpeľnú liečbu (500 EUR)

November 2013
Pani Zahumenská má 35 rokov vychováva 15 ročnú dcéru. V marci 2013 absolvovala už tretiu operáciu chrbtice, súčasný zdravotný stav jej neumožňuje sa zaradiť do pracovného procesu. Príspevkom sme jej prispeli na kúpeľnú liečbu a zotavenie, pretože sa momentálne nachádza v zložitej finančnej situácii.

Pooperačná rehabilitačná liečba (300 EUR)

November 2013
Syn pani Harajdovej je po operácii hrudníka – Pectus Carinatus. Pooperačná rehabilitačná liečba si vyžaduje nemalé výdaje. Pre uľahčenie jej situácie sme sa rozhodli pomôcť finančným príspevkom 300 EUR. Pani Harajdová sa stará sama o 3 deti.

Pomoc pri výdavkoch na pohreb (500 EUR)

November 2013
Rodina pána Molnára prišla o mamu, zomrela na nevyliečiteľnú chorobu. Poskytli sme jej finančnú pomoc, ktorá má zmierniť výdaje potrebné na pohreb zosnulej mamy, pretože sa rodina nachádza v zložitej finančnej situácii.

Príspevok umeleckej škole (200 EUR)

November 2013
Umelecká škola na Bernolákovej 26, Košice, v ktorej sa venujú talentovaným deťom nemá dostatok finančných zdrojov na jej prevádzku. Rozhodli sme sa im pomôcť a prispeli sme malou finančnou čiastkou na ich podporu.

Príjem daňový úrad (1308 EUR)

Júl 2013
Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie 2 % z dane ná náš neinvestičný fond.

Pomoc na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti (300 EUR)

Apríl 2013
Rozhodli sme sa pomôcť pani Gičovej-Varcholovej čiastkou 300 EUR ako pomoc v jej ťažkej životnej situácii. Je chorá a po smrti manžela má existenčné problémy. Poskytnuté prostriedky použije na zabezpečenie svojej zdravotnej starostlivosti.