Jazyk: SK | EN

Rok 2012 - prehľad činnosti neinvestičného fondu

Pomoc pri ošetrovaní (300 EUR)

December 2012
Pán Ján Lukáč je ťažko zdravotne postihnutý dôchodca, ktorý je odkázaný na neustálu zdravotnú opateru. Okrem vlastnej starostlivosti si opatera vyžaduje priebežne nemalé finančné prostriedky. Z invalidného dôchodku ktorý poberá ju nedokáže celú financovať. Rozhodli sme sa preto v tejto situácii pomôcť mu čiastkou 300 EUR.

Príspevok umeleckej škole (200 EUR)

November 2012
Umelecká škola na Bernolákovej 26, Košice, v ktorej sa venujú talentovaným deťom nemá dostatok finančných zdrojov na jej prevádzku. Rozhodli sme sa im pomôcť a prispeli sme malou finančnou čiastkou na ich podporu.

Pomoc pri výdavkoch na pohreb (300 EUR)

September 2012
Rodina pani Hudíkovej je v ťažkej finančnej situácii s chorou dcérou. Teraz má ťažko chorého brata, ktorý medzičasom zomrel na nevyliečiteľnú chorobu. Poskytli sme jej finančnú pomoc, ktorá má zmierniť výdaje potrebné na pohreb zosnulého brata

Pooperačná rehabilitačná liečba (300 EUR)

August 2012
Syn pani Harajdovej je po operácii hrudníka – Pectus Carinatus. Pooperačná rehabilitačná liečba si vyžaduje nemalé výdaje. Pre uľahčenie jej situácie sme sa rozhodli pomôcť finančným príspevkom 300 EUR.

Príjem daňový úrad (1405 EUR)

Júl 2012
Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie 2 % z dane ná náš neinvestičný fond. Bolo to spolu 1405 EUR.

Krásna Hôrka (100 EUR)

Marec 2012
Prispeli sme menšou čiastkou na verejnú zbierku, ktorú vyhlásilo Slovenské národné múzeum, na obnovu požiarom poškodenej kultúrnej pamiatky, hradu Krásna Hôrka.

Príspevok od zamestnancov SOS electronic (183 EUR)

Január 2012
V rámci firemnej novoročnej akcie zamestnanci firmy SOS electronic vyzbierali sumu 183€. Túto sumu sme následne poukázali na fond pomoci SOS, n.f.