Jazyk: SK | EN

Rok 2011 - prehľad činnosti neinvestičného fondu

Pomoc rodine po operácii (500 EUR)

November 2011
Slečná Kuzmová sa so svojimi rodičmi náhle ocitla v neľahkej situácii, v hmotnej núdzi. Jej otec prekonal vážnu operáciu zhubného nádoru hltanu. Život mu síce zachránili, následky operácie bude znášať až do konca života, stal sa invalidom, ktorý potrebuje trvalú starostlivosť. Preto sa jej matka musela vzdať zamestnania a teraz ho priebežne opatruje. Rodine sa náhle zásadne znížil príjem, Timea musela prerušiť v 3. ročníku vysokú školu a musela začať pracovať. V tejto nepríjemnej a ťažkej situácii sme sa rozhodli podporiť ju s rodičmi sumou 500€.

Občianske združenie NÁDEJ PRE AUTISTOV (100 EUR)

Október 2011
O pomoc nás požiadalo OZ Nádej pre autistov s listom, ktorý je v prílohe.
Rozhodli sme sa im pomôcť s malou troškou pri plnení ich plánov a to s príspevkom 100€.

Pomoc pre troch dospievajúcich chlapcov (300 EUR)

September 2011
Pani Hela Harajdová z Košíc, ktorá pracuje ako čiastočný invalid so skrátenou pracovnou dobou, sama vychováva troch dospievajúcich chlapcov. Chlapci navštevujú stredné odborné školy, kde dosahujú výborné študijné výsledky. Rodinný rozpočet v tejto situácii umožňuje riešiť študijné potreby len v obmedzenej miere, preto sme sa rozhodli ich v tomto smere podporiť sumou 300€.

Príjem daňový úrad (580 EUR)

Júl 2011
Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie 2 % z dane ná náš neinvestičný fond.

Pomoc s úhradou lekárskej starostlivosti (300 EUR)

Máj 2011
Pomohli sme rodine pani Hudíkovej, ktorá vychováva 4 nezaopatrené deti, pričom tá najmenšia sa narodila s vrodenou srdcovou vadou - falottovou tetralogiou. Podstúpila dve ťažké operácie srdiečka a čaká ju ešte i ďalšia. Okrem toho jej identifikovali aj ďalšiu chorobu – detskú mozgovú obrnu, kvôli ktorej nosí korzet 16 hodín denne a dieťa je podľa posudkového lekára ZŤP na 80%. Pravidelne musí navštevovať vzdialeného lekára, má časovo a finančne náročné rehabilitácie. Rodina sa v tejto situácii, kedy nebola schopná výdaje sama splácať, bola nútená sa aj zadlžiť.

Pomoc pri starostlivosti (300 EUR)

Január 2011
Otec pána Alberta Szitása bol dlhodobo pripútaný na lôžko a potreboval počas celého dňa komplexnú starostlivosť. Nemocnica ho nebola ochotná dlhodobo prijať. So starostlivosťou boli späté dlhodobo náklady na lieky, hygienické potreby, ktoré rodinu dôchodcov okrem obrovského psychického a fyzického vypätia zaťažovali aj neúmerne finančne. SOS, n.f. poskytlo pre aspoň malé čiastočné uľahčenie životných podmienok finančnú pomoc.