Jazyk: SK | EN

Rok 2010 - prehľad činnosti neinvestičného fondu

Príjem daňový úrad (1405 EUR)

Jún 2010
Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie 2 % z dane ná náš neinvestičný fond.

Pomoc po povodniach (200 EUR)

16.06.2010
Poskytli sme finančnú pomoc 200 EUR pánovi Imre Gálovi, ktorému májové povodne poškodili rodinný dom a jeho okolie v ktorom s rodinou býva.

Pomoc po povodniach (500 EUR)

12.06.2010
Poskytli sme finančnú pomoc 500 EUR rodine Demjanovičovcov, ktorej májové povodne na východnom Slovensku zaplavili niekoľkokrát po sebe priestory v rodinnom dome a jeho okolí. Voda im spôsobila nemalé materiálne škody.
 

Príspevok na špeciálny tandemový bicykel

Júl 2010
Poskytli sme finančnú pomoc rodine Jarošovej z Košíc.