Jazyk: SK | EN

Rok 2008 - prehľad činnosti neinvestičného fondu

Finančná podpora rodiny pána Semana (20 000 Sk)

13.3.2008
Pri požiari zhorel rodinný dom rodiny Semanových, pričom zomreli otec s 13 ročným synom.
Finančná čiastka bola poukázaná jeho manželke s dvoma maloletými deťmi.

Príjem daňový úrad (28 606 Sk)

18.6.2008
Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie 2 % z dane ná náš neinvestičný fond.

Finančná podpora pre Hanku Koblenovú (12 500 Sk)

11.7.2008
Finančný príspevok bol poukázaný na kúpu detského invalidného vozíka pre rodinu Koblenových,
ktorých dcérka Hanka Koblenová trpí diagnózou rázštepu chrbtice.
Fotografia Hanky c.1 Fotografia Hanky c.2 Fotografia Hanky c.3
Prezrieť si všetky fotografie (formát súboru PPS, Power Point, veľkosť 6MB)

Sociálna výpomoc pre pani Schallerovú (20 000 Sk)

október 2008
Výpomoc bola použitá na rekonvalescenciu po náročnej operácii kĺbu.